Navigatie op deze site is niet geoptimaliseerd voor uw browser

Gebruik een recente versie van Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari of Microsoft Edge om het meeste uit de ervaring te halen.

Zoek een moderne browser

privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de Brasero website, die de bezoekersinformatie beheert en gebruikt die via deze website (www.brasero.co, de “Site”) wordt verzameld.
Indien de bezoeker besluit om de Site te bezoeken, zich te registreren of informatie aan deze Site te verstrekken, stemt de bezoeker in met het gebruik van die gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Brasero zal de verzamelde of ontvangen persoonsgegevens gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. De via de Site verzamelde of ontvangen gegevens kunnen gebruikt worden voor de volgende doeleinden: verzending van een nieuwsbrief, direct marketing en het leggen van contacten. De gebruiker kan op elk moment toegang krijgen tot zijn geregistreerde persoonsgegevens en de verbetering ervan vragen door een eenvoudig verzoek te richten aan Brasero via het adres info@Brasero.co. De persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan welke derde dan ook (met uitzondering van de beheerder van de site). Brasero is echter niet verantwoordelijk voor het frauduleuze gebruik dat een derde zou kunnen maken van deze gegevens ten gevolge van een onwettige afschrijving ervan, ondanks de voorzorgen die Brasero heeft genomen om de bescherming ervan te verzekeren. Brazero heeft in dit opzicht slechts een middelenverbintenis. In geval van misbruik of onrechtmatig gebruik van gegevens kan Brasero niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade geleden door de gebruiker van de Site. In het geval van een verzoek van een gerechtelijke, overheids- of wetshandhavingsinstantie kan Brasero persoonsgegevens die op de Site zijn verzameld, doorgeven.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
De eigenaar en beheerder van de Site, Brasero, is eigenaar van alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beelden en gegevens op de Site die beschermd zijn door het auteursrecht, zodat de inhoud en het ontwerp niet gekopieerd of gereproduceerd mogen worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de Site. Brasero is de eigenaar van de handelsmerken, handelsnamen, logo’s en domeinnamen van de Site, zodat deze elementen wettelijk beschermd zijn en enkel gebruikt mogen worden met de voorafgaande toestemming van Brasero.

INSCHRIJVING VOOR DE NIEUWSBRIEF

De inschrijving op de nieuwsbrief via de Site impliceert de aanvaarding van het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker, en het latere gebruik ervan zoals beschreven in deze algemene gebruiksvoorwaarden. Elke gebruiker kan op̀ elk moment vragen om zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief, ofwel door gebruik te maken van de link onderaan de nieuwsbrief, ofwel door een verzoek hiertoe te richten aan Brasero via info@brasero.co.

GEBRUIK VAN COOKIES

Brasero maakt gebruik van cookies om de ervaring van de bezoeker op de site te verbeteren.
Cookies zijn informatiebestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker van de site worden opgeslagen.
Gebruikte cookies :
– __utma, _ga, _gid: Google Analytics-koppeling
– Cookies-balk: bewaart het sluiten van de cookies-balk
– Pll_language: bewaart de taalvoorkeur
Gebruikers hebben de mogelijkheid om hun browser zo te configureren dat cookies worden geblokkeerd, hoewel dit een negatieve invloed zal hebben op de goede werking van de Site. Het weigeren van cookies door de gebruiker of zijn browser kan ertoe leiden dat de Site geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.
Cookies stellen Brasero in staat om het gebruik van de Site te analyseren, zonder dat het mogelijk is om een bepaalde gebruiker te targeten. Cookies maken het dus mogelijk om gegevens te verzamelen voor statistische doeleinden om de Site te verbeteren.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat alle informatie op de Site accuraat en actueel is, kan Brasero niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden in de informatie op de Site. Alle mededelingen en uitspraken op deze Site zijn slechts intentieverklaringen en houden geen enkele verplichting of aansprakelijkheid van Brasero in. Brasero kan de inhoud van haar Site, met inbegrip van deze voorwaarden, te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen.
Deze Site bevat hyperlinks naar andere sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Deze websites en de informatie op deze websites staan niet onder controle of toezicht van Brasero en wij hebben deze websites of de informatie die zij bevatten niet gecontroleerd, en wij bieden geen enkele garantie met betrekking tot de kwaliteit, wettigheid of volledigheid van de informatie op deze websites. Deze websites vallen niet noodzakelijk onder deze Wettelijke vermeldingen en dit Privacybeleid. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die kan voortvloeien uit het raadplegen van de informatie op deze sites of de informatie in het algemeen die via onze Site wordt doorgegeven.

WIJZIGINGEN

Brasero heeft het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud van de Site, met inbegrip van deze algemene gebruiksvoorwaarden en haar wettelijke vermeldingen, te wijzigen. De ongeldigheid, onwettigheid of ontoepasbaarheid van enige bepaling van deze algemene gebruiksvoorwaarden, al dan niet als gevolg van een wetswijziging, maakt de overige bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden niet ongeldig of ontoepasbaar.

RECHTSGEBIED

Deze algemene gebruiksvoorwaarden en juridische kennisgeving worden beheerst door Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de geldigheid, de toepasselijkheid of de interpretatie van deze algemene gebruiksvoorwaarden en wettelijke vermeldingen zal worden beslecht door de Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik (afdeling Luik).

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om uw voorkeuren aan te passen, verkeer te analyseren en de effectiviteit van onze campagnes te meten. U stemt in met het gebruik van onze cookies door verder te bladeren op deze site.
 • Essentiels

  Essentials

  Cookies die essentieel zijn voor de werking van de site

  _dc_gtm_(property-id)

  Cookie van Google Tag Manager stelt ons in staat om het verzenden van gegevens naar de verschillende hieronder genoemde analysediensten (bijv. Google Analytics) in te stellen en te beheren

  pll_language

  De server slaat de door de gebruiker gekozen taal op om de juiste versie van de pagina's weer te geven

  epic-cookie-prefs

  Cookie dat de keuze van de gebruiker voor cookievoorkeuren onthoudt

 • Advertising

  Kies hoe wij uw gegevens kunnen verzamelen en gebruiken voor een betere browse-ervaring op onze site. Deze cookies worden gebruikt voor advertentiepersonalisatie. Meer informatie.

  advertising

 • Performance

  Cookies met betrekking tot de analyse van het gebruik en de prestaties van de site

  _ga_(container-id)

  Cookies met betrekking tot de analyse van het gebruik en de prestaties van de site

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om uw voorkeuren aan te passen, verkeer te analyseren en de effectiviteit van campagnes te meten. U stemt in met het gebruik van onze cookies door verder te surfen op deze website.